Hội Khuyến học huyện Hàm Yên tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Tư, ngày 1 tháng 9 năm 2021 - 14:40 Đã xem: 74

Ngày 31/8/2021, Hội Khuyến học huyện Hàm Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026

 Dự đại hội, có đồng chí Vũ Thị Bích Việt, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Yên. Dự đại hội có 79 đại biểu đại diện cho 43.894 hội viên hội khuyến học trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng hoa chúc mừng đại hội

Đánh giá nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Khuyến học huyện đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, đã hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Khuyến học huyện lần thứ III đề ra: Trọng tâm là phát triển phong trào khuyến học, thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập từ cơ sở. 100% tổ chức hội xây dựng được quỹ hội. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá phân loại hội cơ sở. 18/18 xã, thị trấn có Hội Khuyến học, 100% hội cơ sở xây dựng được các chi hội khuyến học, ban khuyến học. Đến tháng 6/2021, có 18 Hội cơ sở, 18/18 Hội xã, thị trấn có các chi hội trực thuộc (415 chi hội). Số hội viên đến tháng 6/2021 là 43.894 (tăng 30.143 hội viên).

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt đại hội

Với chủ đề "Xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, huy động toàn thể các lực lượng xã hội tham gia, góp phần xây dựng xã hội học tập", Đại hội đã thảo luận và nhất trí tập trung phát triển tổ chức Hội; đưa hoạt động khuyến học, khuyến tài trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, tích cực tham gia đẩy nhanh quá trình xây dựng xã hội học tập trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, liên kết với các lực lượng xã hội tham gia vào quá trình giáo dục - đào tạo. Quan tâm giáo dục trong nhà trường gắn với coi trọng giáo dục thường xuyên ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là người lớn đang trực tiếp công tác, lao động tại các đơn vị, cơ sở; khuyến khích học tập suốt đời. Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ và cộng đồng. Nâng cao chất lượng quản lý và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng của các xã, thị trấn để mọi người dân được tham gia học tập, thực hiện tốt mô hình "Công dân học tập".

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 19 đồng chí, đồng chí Ma Phúc Dự, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Hàm Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trần Phi Lực – Ban Dân vận Tỉnh ủy

Xem tin theo ngày:   / /