Hùng Lợi đấu tranh có hiệu quả với tổ chức tà giáo "Ân điển cứu rỗi" trong vùng đồng bào Mông

Thứ Năm, ngày 7 tháng 10 năm 2021 - 08:45 Đã xem: 75

Hùng Lợi là một xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Yên Sơn với chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Lợi dụng nhận thức pháp luật của bà con còn hạn chế, các phần tử xấu thường xuyên đến vùng đồng bào dân tộc Mông cư trú để tuyên truyền, lôi kéo bà con theo tổ chức tà giáo "Ân điển cứu rỗi". Một số người Mông đã tin theo, làm cho tình hình an ninh nông thôn có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định về trật tự.

Tổ chức "Ân điển cứu rỗi" có xuất sứ từ Hàn Quốc và du nhập vào Việt Nam từ năm 2016. Đây là tổ chức có giáo lý cực đoan, cổ súy cho những hành vi vi phạm pháp luật. Tà giáo này chưa được Nhà nước ta công nhận và không được hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Công an tỉnh và Công an xã Hùng Lợi tuyên truyền pháp luật tại cộng đồng dân cư

Được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh và của cấp ủy, chính quyền địa phương, trong thời gian qua Công an tỉnh, Công an huyện Yên Sơn và Công an xã Hùng Lợi đã tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào hiểu và chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cũng như các quy định của địa phương; không tin, không theo tổ chức tà giáo "Ân điển cứu rỗi"; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại chiến lược “diến biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Lực lượng an ninh Công an các cấp được tập trung xuống cơ sở, nắm chắc tình hình, bền bỉ tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, phản động. Công an huyện, Công an xã nằm tại địa bàn dân cư, không kể ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết trực tiếp bám cơ sở, nắm tình hình, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, giải thích để từng người dân hiểu âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, tuyên truyền bà con không theo tà giáo, đi ngược lại phong tục tập quán ngàn đời của dân tộc. Cán bộ chiến sỹ phòng an ninh đối nội Công an tỉnh, Công an huyện Yên Sơn có khi cả chục ngày trời xa nhà, bám dân, bám bản, vận động quần chúng. Công tác dân vận được đẩy mạnh vừa tuyên truyền thuyết phục kết hợp với dăn đe đã làm cho người dân hiểu rõ đúng sai, không tin, không nghe theo luận điệu tuyên truyền của tà giáo “ Ân điển cứu rỗi”.

Trung úy Trương Thế Công, Phòng an ninh đối nội Công an tỉnh cho biết: Đơn vị đã tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, tăng cường lực lượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về vấn đề tôn giáo, vạch trần âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, các tổ chức tà đạo, tà giáo, hoạt động tôn giáo trái pháp luật, vận động quần chúng Nhân dân không tin, không theo các tà đạo, tà giáo và có các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cán bộ, chiến sỹ Công an tích cực tuyên truyền, giải thích để đồng bào hiểu và nắm rõ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc. Nhà nước ta tôn trọng tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng nhưng cũng nghiêm khắc xử lý đối với những hoạt động tôn giáo trái pháp luật, tín ngưỡng cuồng tín, đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc, tập hợp, lôi kéo quần chúng chống lại Nhà nước pháp quyền XHCN. Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, lực lượng Công an đã phát hiện, nắm rõ số đối tượng đến địa phương tuyên truyền tà giáo "Ân điển cứu rỗi", vô hiệu hóa hoạt động của số đối tượng này, đồng thời căn cứ vào quy định của pháp luật, lập hồ sơ xử lý nghiêm những phần tử chống đối, có hành vi vi phạm pháp luật và được người dân đồng tình ủng hộ. Ông Vàng Seo Về, người Mông thôn Đồng Trang, xã Hùng Lợi cho biết: Ông và người Mông trong thôn luôn được cán bộ xã, Công an xã thường xuyên đến tận nhà để phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính sách dân tộc, tôn giáo và phát triển kinh tế. Bản thân ông và người thân trong gia đình không tin theo tà đạo, tà giáo, không theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình...

Với sự cố gắng, linh hoạt, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, huy động sức mạnh tổng hợp của các ban ngành, đoàn thể trong huyện và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Yên Sơn, Công an xã Hùng Lợi đã đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động của tổ chức tà giáo "Ân điển cứu rỗi"; chủ động nắm chắc tình hình, đồng thời giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn. Phát động quần chúng, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân, bao vây, phong tỏa, không để tổ chức tà giáo hoạt động trong vùng đồng bào dân tộc Mông, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn xã./.

Nguồn Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang

Xem tin theo ngày:   / /