CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC CƠ QUAN BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY THAM GIA LAO ĐỘNG CÙNG NHÂN DÂN THÔN LÈ, XÃ HÙNG LỢI, HUYỆN YÊN SƠN

Thứ Năm, ngày 18 tháng 11 năm 2021 - 10:34 Đã xem: 31

Sáng ngày 13/11/2021, cơ quan, công đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức của cơ quan tham gia các hoạt động với nhân dân tại thôn Lè, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn. Cùng tham gia có đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội; Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc vân động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở;

Sáng ngày 13/11/2021, cơ quan, công đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức của cơ quan tham gia các hoạt động với nhân dân tại thôn Lè, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn. Cùng tham gia có đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hùng Lợi là xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Yên Sơn, xã có trên 1.673 hộ, với trên 7.461 nhân khẩu, trong đó, trên 90% dân tộc thiểu số. Cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong xã còn nhiều khó khăn. Trong những năm qua, các chương trình, chính sách của nhà nước đối với địa bàn các xã đặc biệt khó khăn như Chương trình 135 từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ chương trình vay vốn phát triển sản xuất,... đã góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu; cung cấp giống cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nhân dân, góp phần giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong đợt đầu ra quân tham gia hoạt động với nhân dân tại cơ sở, cán bộ, đảng viên, công chức Cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy đã cùng với cán bộ, công chức xã, lực lượng công an, dân quân tự vệ và nhân dân trong thôn tham gia lắp đặt được gần 100m kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn tại thôn Lè, xã Hùng Lợi góp phần đảm bảo phục vụ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp của bà con trong thôn.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tặng 04 suất quà cho các cháu điểm Trường Mầm non thôn Lè, xã Hùng Lợi.

Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tặng quà 04 suất quà cho điểm Trường Mầm non thôn Lè, xã Hùng Lợi

Đây là những việc làm thiết thực cụ thể hóa chủ trương của tỉnh về việc vận động cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động… tại các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động với nhân dân tại cơ sở. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác dân vận; phát huy vai trò là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, vận động nhân dân triển khai, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời đây cũng là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để bà con nhân dân xã Hùng Lợi nói chung, và nhân dân thôn Lè, xã Hùng Lợi nói riêng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu sớm hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

Nguồn bnc.tuyenquang.dcs.vn

Xem tin theo ngày:   / /