Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 11 năm 2021 - 10:05 Đã xem: 15

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021), sáng 18-11, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh.

Cùng đi có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, trong suốt 91 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ở mỗi thời kỳ cách mạng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong 91 năm qua là dịp để tiếp tục kế thừa và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đó là nhân tố cơ bản để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới. Đồng chí ghi nhận, biểu dương những kết quả hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh thời gian qua, chúc mừng cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh và đội ngũ những người làm công tác mặt trận trong toàn tỉnh, chúc sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền vững.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh.

Để công tác mặt trận ngày càng phát triển, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt vai trò tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện tốt chức năng phản biện, giám sát xã hội. Đội ngũ những người làm công tác mặt trận cần đi sâu, đi sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân và những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Đồng chí hứa trong thời gian tới, MTTQ tỉnh sẽ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Nguồn Báo Tuyên Quang Online

Xem tin theo ngày:   / /