Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Ba, ngày 30 tháng 11 năm 2021 - 15:25 Đã xem: 59

Ngày 29 và 30/11/2021, Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự đại hội có các đồng chí: Ngô Văn Tuyến, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam, Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại biểu các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tỉnh. Dự đại hội có 85 đại biểu đại chính thức diện cho 1.827 hội viên trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phùng Tiến Quân, Uy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đến dự và chỉ đạo đại hội

Đánh giá nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Cựu TNXP tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống tốt đẹp của TNXP Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, gương mẫu thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động công tác Hội, xây dựng phát triển tổ chức Hội vững mạnh. Cán bộ, hội viên Cựu TNXP trong tỉnh luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn thử thách, đoàn kết, thương yêu đồng đội, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống an sinh xã hội. Hoàn thành tốt trách nhiệm "Nhân chứng lịch sử", phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết hoàn thành cơ bản chế độ chính sách ưu đãi của Nhà nước cho TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, làm tròn trách nhiệm là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh, phối hợp với Đoàn thanh niên thực hiện chương trình hoạt động về giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống TNXP cho thế hệ trẻ.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt đại hội

 Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa IV gồm 11 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí, đồng chí Vương Kim Việt, Nguyên Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, cựu cán bộ đoàn được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại đại hội, Trung ương Hội TNXP Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 7 cá nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 21 cá nhân; Hội Cựu TNXP tỉnh đã tặng Giấy khen cho 08 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua công tác Hội giai đoạn 2016-2021.

Trần Phi Lực - Ban Dân vận Tỉnh uỷ

Xem tin theo ngày:   / /