Lấy ý kiến vào hai Dự án Luật

Thứ Ba, ngày 17 tháng 5 năm 2022 - 14:26 Đã xem: 50

Ngày 17-5, đồng chí Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Luật Thanh tra (sửa đổi) trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban MTTQ và một số sở, ngành; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Lấy ý kiến Dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và Luật Thanh tra (sửa đổi).

Dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 7 chương với 74 điều, các ý kiến đều thống nhất về việc ban hành Dự án Luật là cần thiết, nhằm xây dựng cơ sở pháp lý và cơ chế để nhân dân thực hiện quyền làm chủ tại cơ sở cũng như bảo đảm quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân; bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động và trách nhiệm giải trình của chính quyền cơ sở, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; khắc phục những hạn chế, bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành quy định của pháp luật hiện hành về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị bổ sung một số nội dung, từ ngữ nhằm làm rõ thêm phạm vi, đối tượng điều chỉnh; chưa thật sự thống nhất, đồng bộ với các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật khác. Đối với vấn đề thực hiện dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp, đại biểu đề nghị cần có một chương riêng về cách thức, nội dung thực hiện dân chủ tại các loại hình doanh nghiệp, trong đó cần quy định đặc thù các loại hình doanh nghiệp…

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy góp ý Dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tham gia góp ý vào Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) gồm 8 chương và 116 điều, quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước, các đại biểu tập trung tham gia ý kiến một số nội dung quy định về chức năng, nhiệm vụ của thanh tra cấp Sở; quy định về tiêu chuẩn, bổ nhiệm về thanh tra viên chính; việc xử lý chồng chéo về quyền hạn của các cơ quan liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị nên tiếp tục duy trì Thanh tra cấp huyện như hiện nay là cần thiết và cần quy định rõ phạm vi, đối tượng, nội dung thanh tra của thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành nhằm tránh chồng chéo…

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh góp ý kiến vào dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi).

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Ma Thị Thúy ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tham gia, thảo luận tại hội nghị và khẳng định đây là nguồn thông tin, luận cứ quý báu giúp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia góp ý Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Luật Thanh tra (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh sửa trong quá trình xây dựng dự thảo luật.

Nguồn Báo Tuyên Quang Online

Xem tin theo ngày:   / /