Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về giá thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Thứ Tư, ngày 13 tháng 7 năm 2022 - 07:40 Đã xem: 29

Sáng 12 – 7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định giá dịch vụ và hình thức thu, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Dự thảo Quyết định do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo. Theo đó, quyết định này quy định về giá dịch vụ và hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, bao gồm mức giá dịch vụ, hình thức thu giá dịch vụ, quản lý, sử dụng tiền thu được từ cung ứng dịch vụ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan đối với giá dịch vụ và hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Quy định này áp dụng đối với tất cả cá nhân, hộ gia đình, các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, khu công nghiệp, cụm công nghiệp được cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng phát biểu kết luận hội nghị.

Tham gia ý kiến, các đại biểu đều cho rằng, việc ban hành quy định giá dịch vụ và hình thức thu, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt là cần thiết. Các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích sự cần thiết, tính cấp thiết, sự phù hợp của dự thảo văn bản này với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và Nhà nước khi chính sách được triển khai thực hiện…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: Việc phản biện xã hội nhằm phát hiện những nội dung chưa phù hợp trong dự thảo quyết định, đồng thời để cơ quan soạn thảo lắng nghe trao đổi các ý kiến của đại diện nhân dân đối với các nội dung liên quan. Đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đại biểu nêu tại hội nghị để xem xét, bổ sung vào dự thảo trước khi ban hành, bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của đời sống xã hội và tính hiệu quả trong hoạch định chủ trương, chính sách của tỉnh; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, phát huy quyền làm chủ, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Nguồn Báo Tuyên Quang Online

Xem tin theo ngày:   / /