Na Hang đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ Ba, ngày 19 tháng 7 năm 2022 - 10:30 Đã xem: 29

Nhằm đánh giá kết quả đạt được sau 01 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Na Hang tổ chức đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh; Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU của Ban Dân vận Tỉnh uỷ. Đồng chí Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Qua 01 năm triển khai thực hiện Đề án, đến nay đã có 45 lượt các chi, đảng bộ cơ sở được phân công phụ trách tham gia hoạt động với cơ sở với 1.209 lượt cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang tham gia hoạt động với nhân dân tại cơ sở tại 72/114 thôn bản/12 xã thị trấn. Khơi thông cống rãnh thoát nước 30.890 mét; xây đường làm đường bê tông 138 mét; sửa đường giao thông nông thôn, đường liên thôn 5,6 km; trồng 26 tuyến đường hoa với 7.000 mét, chỉnh trang khuôn viên 5.500 mét; kinh phí hỗ trợ địa phương 30,5 triệu đồng; tặng 581 xuất quà trị giá trên 200 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chủ trì thực hiện Đề án xóa nhà tạm được 52 nhà; công trình thắp sáng đường quê của tổ chức Đoàn thanh niên trên 2,8 km số tiền trên 135 triệu đồng.

Đại biểu tham gia thảo luận

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong công tác phối hợp các cấp tổ chức hoạt động với nhân dân tại cơ sở. Đồng thời, đưa ra các giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Đề án 02 - ĐA/TU và Hướng dẫn  số 02-HD/BDVTU.

Đồng chí Hoàng Quang Tuyên, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ huyện uỷ, đồng chí Hoàng Quang Tuyên, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những kết quả đạt được, giao nhiệm vụ cho các chi, đảng bộ, Ban Dân vận Huyện ủy cơ quan thường trực; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU, Kế hoạch số 68-KH/HU cảu Ban Thường vụ Huyện ủy Na Hang. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị được phân công phụ trách với cấp ủy cơ sở trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động, huy động lực lượng tham gia với nhân dân tại cơ sở đảm bảo hiệu quả. thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo đề án, chương trình kế hoạch đề ra; kịp thời tham mưu cho cấp ủy tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện…

Ban Dân vận Huyện uỷ Na Hang

Xem tin theo ngày:   / /