Hơn 80 ngàn lượt cán bộ, đảng viên hoạt động với Nhân dân ở cơ sở

Thứ Tư, ngày 21 tháng 12 năm 2022 - 14:39 Đã xem: 47

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã hằng tháng thực hiện "3 cùng" với Nhân dân theo nội dung Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đến hết tháng 11/2022, đã có 83.374 lượt cán bộ, đảng viên cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã về tham gia hoạt động, lao động với Nhân dân ở thôn bản; các hoạt động đã thu hút 202.394 lượt Nhân dân cùng tham gia. Qua hoạt động với Nhân dân, đã góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó với Nhân dân; chia sẻ, cổ vũ, động viên Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cán bộ, công chức Hà Lang, huyện Chiêm Hoá  phối hợp tổ chức lao động cùng với Nhân dân vận chuyển và lắp đặt cấu kiện mương bê tông tại thôn Nà Khán

Cán bộ công chức xã Lang Quán, huyện Yên Sơn cùng với nhân dân hỗ trợ làm móng nhà cho hộ ông Nông Văn Đên là hộ nghèo tại thôn 5

Kết quả đã giúp đỡ gần 500 hộ gia đình khó khăn sửa chữa, làm mới nhà ở; chỉnh trang khuôn viên 259 nhà văn hóa; làm mới hơn 80 km đường giao thông nông thôn; tặng quà các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn trị giá 2,45 tỷ đồng…ngoài ra, còn tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, lắp đặt kênh mương; hỗ trợ ứng dụng chuyển đổi số, tuyên truyền Nhân dân thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc…

                                                                 Quốc Văn, Ban Dân vận Tỉnh uỷ

Xem tin theo ngày:   / /