Những kết quả nổi bật công tác dân vận tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Thứ Tư, ngày 11 tháng 1 năm 2023 - 10:44 Đã xem: 62

1. Tham mưu tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, nắm tình hình nhân dân. Hoạt động "ba cùng" đã tiếp tục tạo hiệu ứng, sức lan tỏa và khơi dậy tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân thông qua tham gia các hoạt động tại cơ sở. Trong năm, đã có 1.832 lượt chi bộ, đảng bộ với 83.374 lượt cán bộ, đảng viên và 202.394 lượt nhân dân tham gia các hoạt động tại cơ sở; đã giúp 469 hộ có hoàn cảnh khó khăn sửa nhà, làm nhà mới; làm 82,2 km đường bê tông nông thôn và nội đồng; tham gia vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên 259 nhà văn hóa; trồng, chăm sóc 392 km tuyến đường hoa; vệ sinh đường làng, ngõ xóm 1.435 km; hỗ trợ xây dựng 154 lò đốt rác thải; hỗ trợ làm trên 132 km tuyến đường thắp sáng đường quê; vận chuyển, lắp đặt trên 24km cấu kiện bê tông kênh mương đúc sẵn. Tặng quà cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, trị giá gần 3 tỷ đồng.

Tổ chức hoạt động với nhân dân ở cơ sở

2. Tiếp tục đôn đốc thực hiện hiệu quả Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy tốt vai trò thu hút, tập hợp, giáo dục, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

3. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan liên quan giám sát việc thực hiện tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên.

4. Quan tâm công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức thành công Hội thảo khoa học "Tăng cường thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo phương châm Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang"; Hội thảo khoa học "Thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang".

Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực BCĐ Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phát biểu chỉ đạo Hội thảo khoa học "Tăng cường thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo phương châm Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang"

5. Đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua "Dân vận khéo". Tổ chức thành công Hội nghị biểu dương điển hình Dân vận khéogiai đoạn 2020-2022; tổ chức Đoàn đại biểu điển hình “Dân vận khéo” của tỉnh đi báo công dâng Bác tại Khu di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và Khu di tích lịch sử K9 - Đá Chông, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Phát hành cuốn sách Mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu giai đoạn 2020-2022.

Đoàn đại biểu “Dân vận khéo” tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang báo công dâng Bác tại Lán Nà Nưa, Khu di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào

6. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan, đơn vị; ký kết và tổ chức thực hiện các Chương trình phối hợp về công tác dân vận, giai đoạn 2022-2026 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

7. Tham mưu tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

8. Tham mưu chỉ đạo công tác dân vận vùng đồng bào có đạo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là vùng đồng bào dân tộc Mông; tuyên truyền, vận động 134/151 tổ chức tôn giáo treo cờ Tổ quốc vào các ngày lễ lớn của đất nước, sự kiện chính trị, Tết cổ truyền của dân tộc và lễ trọng của tôn giáo.

Vận động Họ giáo Tân An treo cờ Tổ quốc nhân dịp các ngày lễ lớn

9. Tham mưu Báo cáo về vấn đề quyền làm chủ của nhân dân, “Nhân dân làm chủ” trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

10. Thực hiện có hiệu quả Đề án 06-ĐA/TU ngày 31/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025, với việc tổ chức hành trình về nguồn, ôn truyền thống tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào nhân dịp kỉ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); về nguồn tại Bia di tích lịch sử địa điểm làm việc của Ban Dân vận Trung ương từ đầu năm 1950 đến đầu năm 1952 nhân kỉ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2022) và 23 năm "Ngày Dân vận cả nước"15/10/1999-15/10/2022). 

Đại biểu Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Dân vận các huyện, thành phố ôn truyền thống 92 năm Ngày công tác dân vận của Đảng và 23 năm “Ngày Dân vận của cả nước” tại Bia di tích lịch sử địa điểm nhà ở, làm việc của Ban Dân vận Trung ương từ đầu năm 1950 đến đầu năm 1952

 

BAN DÂN VẬN TỈNH UỶ TUYÊN QUANG

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 127 | Trang: 1 trên tổng số 13 trang  
Xem tin theo ngày:   / /