Ban Dân vận huyện uỷ Chiêm Hóa triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thứ Hai, ngày 16 tháng 1 năm 2023 - 14:55 Đã xem: 21

Chiều 13/01/2023, Ban Dân vận Huyện ủy Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân vận, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Dự hội nghị có đồng chí Quan Văn Duyên, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng - Đoàn thể huyện; đại diện lãnh đạo các ban Đảng huyện uỷ; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; các cơ quan, cấp uỷ các xã, thị trấn và các chi, Đảng bộ cơ sở. 

Trong năm 2022, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Huyện ủy và các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở; công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường củng cố mối quan hệ gắn bó giữa tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Năm 2022 đã có 607 tập thể, 1.888 cá nhân đăng ký mô hình thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo”; duy trì thực hiện hiệu quả 368 mô hình tập thể, 959 mô hình cá nhân dân vận khéo trong toàn huyện. Các chi đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị tích cực tổ chức tham gia hoạt động với cơ sở... Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở. Chính quyền, MTTQ, các tổ chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã triển khai, thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở theo các loại hình...

Đại biểu phát biểu, tham luận tại hội nghị.

Tại hội  nghị đại diện lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị đã tập trung thảo luận, trảo đổi kinh nghiệm và bàn những giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận gắn với các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong năm 2023; tập trung tuyên truyền, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu giải quyết các nội dung công việc liên quan đến công tác dân vận với cách làm hay, thiết thực và hiệu quả.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Triệu Đức Long, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đề nghị: Hệ thống dân vận các cấp cần phải tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, cần xác định trách nhiệm, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình hiện nay. Bám sát vào nhiệm vụ chính trị  và tình hình thực tiễn của huyện để triển khai thực hiện tốt công tác dân vận; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và  gắn với thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ  và các tổ chức - chính trị xã hội. Chủ động nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo, các vấn đề phát sinh từ cơ sở để kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tình hình ổn định nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện Chiêm Hóa.

Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện uỷ trao giấy khen của Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ cho các tập thể, cá nhân 

 Nhân dịp này đã có 06 tập thể, 08 cá nhân được Ban Dân vận Tỉnh ủy khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2022.

Ban Dân vận Huyện uỷ Chiêm Hoá

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 127 | Trang: 1 trên tổng số 13 trang  
Xem tin theo ngày:   / /