Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ Hai, ngày 15 tháng 1 năm 2024 - 10:57 Đã xem: 167

Chiều 11-1, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; Thường trực các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2023, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác dân vận; tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chính quyền các cấp triển khai Luật Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế tình trạng khiếu nại vượt cấp. Mặt trận Tổ quốc và cá tổ chức chính trị - xã hội thực hiện giám sát, phản biện xã hội một số nội dung liên đến đến việc thực hiện dân chủ. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tiếp dân, đối thoại với nhân dân theo quy định.

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp xây dựng chương trình công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động.

Thông qua việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy, nhân dân được tham gia vào quản lý Nhà nước, giám sát hoạt động của chính quyền, tham gia vào các hoạt động tự quản, phát triển cơ quan, đơn vị, xây dựng và phát triển doanh nghiệp hài hòa, ổn định, tiến bộ. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã có những thảo luận, trao đổi nguyên nhân, kết quả, bài học kinh nghiệm, các giải pháp trọng tâm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của ngành, đơn vị, địa phương mình.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nguyễn Hưng Vượng đánh giá công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 2023 đạt được yêu cầu, phát huy tốt, tạo ra sự đồng thuận xã hội, người dân đồng tình, hưởng ứng.

Đồng chí cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 như: Tập trung triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, tỉnh về dân chủ ở cơ sở; làm tốt việc lấy ý kiến, xin ý kiến nhân dân công khai, minh bạch; phát huy vai trò thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Thanh tra nhân dân, thành lập Ban Giám sát đầu tư cộng đồng.

Đồng thời tiếp tục thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động, kiện toàn các Ban Chỉ đạo các cấp, ngành, quan tâm biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Nguồn Báo Tuyên Quang Online

Xem tin theo ngày:   / /