Ban Dân vận Tỉnh ủy chúc tết người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Tư, ngày 24 tháng 1 năm 2024 - 15:42 Đã xem: 99

Ngày 22 và ngày 23/01/2024, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm, chúc tết người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Minh Hương, huyện Hàm Yên và xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn; cùng đi có lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy Hàm Yên, Ban Dân vận Huyện ủy Yên Sơn.

Thay mặt Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Quốc, Phó Trưởng Ban Thường trực thăm, tặng quà chúc tết các gia đình người uy tín dân tộc thiểu số làm tốt công tác vận động nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tại xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn. Đồng chí đã thăm hỏi, động viên các gia đình tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động đoàn, hội tại địa phương, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở cơ sở, chúc các gia đình đón tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 an vui, lành mạnh.

Tặng quà gia đình Bàn Văn Hình, công an viên thôn 8 Minh Tiến, xã Minh Hương

Tặng quà gia đình Hoàng Văn Thanh, phó thôn, thôn 8 Minh Tiến, xã Minh Hương

Tặng quà gia đình Hoàng Thị Sáu, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 9 Minh Quang, xã Minh Hương

Tặng quà gia đình Đinh Văn Toàn, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, thôn 12 Minh Quang, xã Minh Hương

Tặng quà người có uy tín xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn

                                                                Vương Mỵ, Ban Dân vận Tỉnh ủy

Xem tin theo ngày:   / /