Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Thứ Năm, ngày 22 tháng 7 năm 2021 - 16:00 Đã xem: 121

Ngày 20-7, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan, đơn vị và đề xuất các giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC cấp tỉnh (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố.

Về xếp hạng chỉ số CCHC của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh, Sở Tư pháp tiếp tục là đơn vị đứng đầu với điểm chỉ số 98,65%; Sở Nội vụ đứng thứ 2 với điểm số 94,16%; Sở  Y tế đứng ở vị trí cuối bảng với điểm số 72,30%. Xếp hạng đối với UBND huyện, thành phố năm 2020, UBND thành phố Tuyên Quang đứng đầu với điểm số 85,59%; UBND huyện Sơn Dương đứng thứ 2 với điểm số 80,32%; UBND huyện Yên Sơn đứng vị trí cuối bảng với điểm số 60,85%.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì hội nghị.

Chỉ số CCHC của Tuyên Quang năm 2020 đạt 83,81%, tăng 0,99 điểm so với năm 2019, xếp thứ 35/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, giảm 19 bậc so với năm 2019. Trong 8 tiêu chí thành phần trong bộ tiêu chí, tỉnh có 3 tiêu chí tăng điểm, 5 tiêu chí giảm điểm. Cá biệt có những tiêu chí giảm điểm rất lớn như tiêu chí tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giảm 41 bậc; tiêu chí hiện đại hóa hành chính giảm 27 bậc.

Đối với chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của quan hành chính nhà nước năm 2020, Tuyên Quang đạt 82,25%, xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố, giảm 3,56% và giảm 23 bậc so với năm 2019. Kết quả khảo sát cho thấy, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt được 8,12/10 điểm, trong đó chỉ số hài lòng về tiếp cận dịch vụ đạt 87,55%; chỉ số hài lòng về thủ tục hành chính đạt 89,05%; chỉ số hài lòng về công chức giải quyết TTHC đạt 87,66%; chỉ số hài lòng về kết quả giải quyết TTHC đạt 90,42%; chỉ số hài lòng về việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh kiến nghị đạt 50,82%.

Trên cơ sở đánh giá phân tích các tiêu chí thành phần, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp cải thiện nâng cao các chỉ số. Trong đó tập trung vào các giải pháp nâng cao chỉ số thuộc các lĩnh vực như: cải cách thể chế, công tác chỉ đạo điều hành, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, sự tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội, cải cách thủ tục hành chính…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, CCHC là nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi sự chung tay của tất cả các đơn vị, sở ngành, địa phương. Việc này đòi hỏi phải có sự thay đổi về mặt nhận thức của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan đơn vị. Trước hết, các cơ quan đơn vị, địa phương cần phải rà soát, kịp thời công bố công khai, cập nhật TTHC trên Cổng dịch vụ công, Trang thông tin điện tử; khắc phục tình trạng giải quyết hồ sở TTHC quá hạn. Các cơ quan đơn vị, địa phương phải thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý ý kiến, xin lỗi người dân, tổ chức đối với hồ sơ TTHC giải quyết trễ hẹn; tiếp tục đổi mới sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức, triển khai hướng dẫn, đôn đốc thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị công lập; thực hiện mạnh việc hiện đại hóa hành chính, tuyên truyền sâu rộng đến người dân và doanh nghiệp về cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, các dịch vụ công mức độ 3, 4; dịch vụ bưu chính công ích...

Các cơ quan báo chí, truyền thông tập trung cao độ về công tác tuyên truyền, nhất là đối với các cơ quan, đơn vị tiếp xúc trực tiếp, giải quyết nhiều việc cho người dân, tổ chức; đảm bảo thông tin tuyên truyền vừa có tính biểu dương những cơ quan, đơn vị làm tốt công tác CCCH, đồng thời phản ánh những cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt.

Sở Nội vụ chủ động chủ trì với các cơ quan đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Đề án “Đẩy mạnh CCHC, xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025”. Các cơ quan, đơn vị căn cứ kết quả chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của tỉnh thuộc lĩnh vực được giao theo dõi, phụ trách và của cơ quan, đơn vị mình, rà soát, kiểm tra, đối chiếu các lĩnh vực, tiêu chí, thành phần còn hạn chế, bị trừ điểm, điểm thấp; xác định nguyên nhân tồn tại, hạn chế, xây dựng chương trình, kế hoạch đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể khắc phục.

Nguồn Báo Tuyên Quang Online

Xem tin theo ngày:   / /