Số - ký hiệu: 04/2022/QĐ-TTg Ngày ban hành: 18/02/2022
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Trích yếu: Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: