Số - ký hiệu: Số 146-CV/BDVTU Ngày ban hành: 10/05/2021
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Trích yếu: V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: