TRUYỀN THỐNG BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY TUYÊN QUANG

Chủ nhật, ngày 14 tháng 6 năm 2015 - 09:35 Đã xem: 7417

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, 43 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang (1977-2020); tiếp nối cuốn Kỷ yếu Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang, giai đoạn 1977-2015, Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang biên soạn Cuốn truyền thống Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang với mong muốn giới thiệu với bạn đọc quá trình hình thành và phát triển qua các thời kỳ, qua đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống của Ban Dân vận Tỉnh ủy và công tác dân vận tỉnh Tuyên Quang. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong sưu tầm tư liệu và biên soạn, song cuốn sách khó tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế, rất mong nhận được ý kiến tham gia, đóng góp để cuốn sách hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau.

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /