Lĩnh vực  
Cơ quan BH  
Trích yếu  
Năm BH  
Thể loại  

home Tìm thấy 27 văn bản
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 02-CTr/BCĐ Chương trình Công tác năm 2024 01/02/2024
2 02-HD/BCĐ Hướng dẫn Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2024 18/01/2024
3 09-CTr/BDVTU Chương trình Công tác của Ban Dân vận Tỉnh uỷ năm 2024 08/01/2024
4 31/CT-TTg Chỉ thị về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới 21/12/2023
5 02-TL/BTCCT THỂ LỆ Thể lệ Cuộc thi “Video clip tuyên truyền về các hoạt động với nhân dân tại cơ sở” 11/10/2023
6 01-TL/BTCCT THỂ LỆ Thể lệ Cuộc thi viết về “Dân vận khéo” 11/10/2023
7 1608-CV/BDVTW Công văn V/v hướng dẫn kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 29/09/2023
8 2327-CV/BDVTU Công văn V/v đẩy mạnh công tác dân vận góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tư chuyển hoá" 27/07/2023
9 23/CT-TTg Chỉ thị về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp 09/07/2023
10 ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ ĐỀ CƯƠNG Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 10/11/2022 (sau đây viết tắt là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022); Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 10/2022/L-CTN ngày 21/11/2022; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. 10/05/2023
11 DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI Dự thảo luật DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI 23/02/2023
12 Dự thảo luật Đề cương giới thiệu Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 14/11/2022
13 01-TL/BTCCT THỂ LỆ Thê lệ cuộc thi “Những hình ảnh ấn tượng của cán bộ, đảng viên tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở” 24/05/2022
14 24-KH/BDVTU Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi ảnh, video clip tuyên truyền các hoạt động với nhân dân ở cơ sở 19/04/2022
15 05-CTrPH/BDVTU-BCSĐ UBND Chương trình Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026 28/03/2022
16 04/2022/QĐ-TTg Quyết định Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh 18/02/2022
17 33/CT-TTg Chỉ thị về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới 26/11/2021
18 268-QĐ/TU Quyết định Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Tuyên Quang 28/10/2021
19 Quy định số 37-QĐ/TW Quy định Quy định về những điều đảng viên không được làm 25/10/2021
20 02-HD/BDVTU Hướng dẫn Về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở 10/09/2021
12