Lĩnh vực  
Cơ quan BH  
Trích yếu  
Năm BH  
Thể loại  

home Tìm thấy 10 văn bản
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 268-QĐ/TU Quyết định Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Tuyên Quang 28/10/2021
2 Quy định số 37-QĐ/TW Quy định Quy định về những điều đảng viên không được làm 25/10/2021
3 02-HD/BDVTU Hướng dẫn Về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở 10/09/2021
4 số 23-QĐ/TW Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị 30/07/2021
5 Số 03-CTr/BDVTU Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hôi đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh làn thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 20/07/2021
6 Số 01-CTr/BDVTW Chương trình Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận 17/06/2021
7 Số 01-HD/BCĐ Hướng dẫn Quy trình xây dựng; tiêu chí, thủ tục xét công nhận và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2021-2025 01/06/2021
8 Số 02-KH/BCĐ Kế hoạch Tổ chức Hội thi "Dân vận khéo" tỉnh Tuyên Quang lần thứ V, năm 2021 27/05/2021
9 số 02-ĐA/TU Đề án Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 23/05/2021
10 Số 146-CV/BDVTU Công văn V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 10/05/2021