Số - ký hiệu: DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI Ngày ban hành: 23/02/2023
Thể loại văn bản: Dự thảo luật Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Trích yếu: DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về