Lĩnh vực  
Cơ quan BH  
Trích yếu  
Năm BH  
Thể loại  

home Tìm thấy 14 văn bản
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 01-TL/BTCCT THỂ LỆ Thê lệ cuộc thi “Những hình ảnh ấn tượng của cán bộ, đảng viên tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở” 24/05/2022
2 24-KH/BDVTU Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi ảnh, video clip tuyên truyền các hoạt động với nhân dân ở cơ sở 19/04/2022
3 05-CTrPH/BDVTU-BCSĐ UBND Chương trình Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026 28/03/2022
4 33/CT-TTg Chỉ thị về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới 26/11/2021
5 268-QĐ/TU Quyết định Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Tuyên Quang 28/10/2021
6 Quy định số 37-QĐ/TW Quy định Quy định về những điều đảng viên không được làm 25/10/2021
7 02-HD/BDVTU Hướng dẫn Về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở 10/09/2021
8 số 23-QĐ/TW Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị 30/07/2021
9 Số 03-CTr/BDVTU Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hôi đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh làn thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 20/07/2021
10 Số 01-CTr/BDVTW Chương trình Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận 17/06/2021
11 Số 01-HD/BCĐ Hướng dẫn Quy trình xây dựng; tiêu chí, thủ tục xét công nhận và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2021-2025 01/06/2021
12 Số 02-KH/BCĐ Kế hoạch Tổ chức Hội thi "Dân vận khéo" tỉnh Tuyên Quang lần thứ V, năm 2021 27/05/2021
13 số 02-ĐA/TU Đề án Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 23/05/2021
14 Số 146-CV/BDVTU Công văn V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 10/05/2021