Số - ký hiệu: Ngày ban hành: 14/11/2022
Thể loại văn bản: Dự thảo luật Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Trích yếu: Đề cương giới thiệu Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT CĂN CƯỚC ĐỀ CƯƠNG 18/03/2024
2 ĐỀ CƯƠNG ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) 18/01/2024
3 31/CT-TTg Chỉ thị về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới 21/12/2023
4 ĐỀ CƯƠNG ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT VIỄN THÔNG NĂM 2023 24/11/2023
5 23/CT-TTg Chỉ thị về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp 09/07/2023
6 ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ ĐỀ CƯƠNG Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 10/11/2022 (sau đây viết tắt là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022); Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 10/2022/L-CTN ngày 21/11/2022; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. 10/05/2023
7 DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI Dự thảo luật DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI 23/02/2023
8 04/2022/QĐ-TTg Quyết định Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh 18/02/2022
9 Quy định số 37-QĐ/TW Quy định Quy định về những điều đảng viên không được làm 25/10/2021
10 Số 146-CV/BDVTU Công văn V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 10/05/2021