Vận dụng phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" ở Tuyên Quang  

Trong tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc xây dựng CNXH; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về nhân dân là một nhiệm vụ trọng yếu, lâu dài của cách mạng Việt Nam". Làm rõ, hoàn thiện lý luận, thể chế hóa, phát huy phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" trong thực tiễn đời sống xã hội là vấn đề cấp thiết, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi hiện nay.

Chuyện dân vận ở Tam Đa  

Chỉ trong 2 năm 2021, 2022, xã Tam Đa (Sơn Dương) đã hoàn thành việc giải tỏa, vận động nhân dân hiến đất, các công trình trên đất để thi công nhiều công trình đường giao thông quan trọng. Từ công tác dân vận khéo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đã khơi dậy sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

 

Phật giáo tỉnh Tuyên Quang chung tay xây dựng quê hương  

Ngày 04/01/2023, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027, đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm

Cần quan tâm các hoạt động để chăm lo Tết cho đoàn viên, hội viên và nhân dân  

Chiều nay 29 - 12, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) tỉnh đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, quý IV năm 2022.

 
 

CHUYÊN MỤC "BA CÙNG" VỚI NHÂN DÂN

 

CHUYỂN ĐỔI SỐ