Hội nghị giao ban công tác Quy chế dân chủ và công tác Dân vận quý 1, nhiệm vụ quý 2 năm 2021  

Chiều ngày 7/4, Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021 và đánh giá công tác Dân vận, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2021. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì Hội nghị.

Tuân Lộ dân vận hiệu quả từ những việc cụ thể  

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” cấp ủy, chính quyền xã Tuân Lộ (Sơn Dương) đã cụ thể hóa công tác dân vận vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương theo hướng rõ việc, rõ người. Nhờ vậy, các mô hình dân vận khéo được thực hiện có hiệu quả.

 

Kiên quyết đấu tranh với hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, vi phạm pháp luật  

Tăng cường tuyên truyền và thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo; chủ động đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo

 

Công an tỉnh làm theo lời Bác dạy  

Ngày 19-5-2018, Bộ Công an đã có Chỉ thị số 04/CT-BCA, về đổi mới nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới (gọi tắt là Chỉ thị 04). Công an tỉnh đã triển khai Chỉ thị 04 gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hội nghị giao ban công tác hội quần chúng quý I năm 2021  

Ngày 13-4, Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị giao ban công tác hội quần chúng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021.