Nguyên tắc tổ chức và hoạt động Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng  

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được quy định tại Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Công trình của ý đảng, lòng dân tại thôn Bắc Danh  

Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, cùng với việc triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Đảng ủy xã Thanh Tương đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa góp phần nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Trong đó, công trình “thắp sáng đường quê” là một trong những công trình có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với cộng đồng, góp phần tạo nên diện mạo mới ở vùng nông thôn.

 

Hàm Yên phấn đấu 70% lao động người dân tộc thiểu số được đào tạo nghề  

Ngày 11-6, UBND huyện Hàm Yên đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hàm Yên lần thứ IV, năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Dự đại hội có 150 đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu.

 

Làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị của Nhân dân  

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thường xuyên quan tâm làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân, đảm bảo quyền lợi chính đáng của Nhân dân.

 

CHUYÊN MỤC "BA CÙNG" VỚI NHÂN DÂN

 

CHUYỂN ĐỔI SỐ