Số - ký hiệu: 02-HD/BCĐ Ngày ban hành: 18/01/2024
Thể loại văn bản: Hướng dẫn Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua "Dân vận khéo"
Lĩnh vực: Dân vận
Trích yếu: Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2024
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 Số 01-TL/BTCHT THỂ LỆ Hội thi “Dân vận khéo” tỉnh Tuyên Quang lần thứ VI, năm 2024 17/05/2024
2 06-KH/BCĐ Kế hoạch Tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” tỉnh Tuyên Quang lần thứ VI, năm 2024 12/04/2024
3 02-CTr/BCĐ Chương trình Công tác năm 2024 01/02/2024
4 09-CTr/BDVTU Chương trình Công tác của Ban Dân vận Tỉnh uỷ năm 2024 08/01/2024
5 02-TL/BTCCT THỂ LỆ Thể lệ Cuộc thi “Video clip tuyên truyền về các hoạt động với nhân dân tại cơ sở” 11/10/2023
6 01-TL/BTCCT THỂ LỆ Thể lệ Cuộc thi viết về “Dân vận khéo” 11/10/2023
7 1608-CV/BDVTW Công văn V/v hướng dẫn kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 29/09/2023
8 2327-CV/BDVTU Công văn V/v đẩy mạnh công tác dân vận góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tư chuyển hoá" 27/07/2023
9 01-TL/BTCCT THỂ LỆ Thê lệ cuộc thi “Những hình ảnh ấn tượng của cán bộ, đảng viên tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở” 24/05/2022
10 24-KH/BDVTU Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi ảnh, video clip tuyên truyền các hoạt động với nhân dân ở cơ sở 19/04/2022
11 05-CTrPH/BDVTU-BCSĐ UBND Chương trình Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026 28/03/2022
12 33/CT-TTg Chỉ thị về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới 26/11/2021
13 268-QĐ/TU Quyết định Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Tuyên Quang 28/10/2021
14 02-HD/BDVTU Hướng dẫn Về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở 10/09/2021
15 số 23-QĐ/TW Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị 30/07/2021
16 Số 03-CTr/BDVTU Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hôi đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh làn thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 20/07/2021
17 Số 01-CTr/BDVTW Chương trình Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận 17/06/2021
18 Số 01-HD/BCĐ Hướng dẫn Quy trình xây dựng; tiêu chí, thủ tục xét công nhận và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2021-2025 01/06/2021
19 Số 02-KH/BCĐ Kế hoạch Tổ chức Hội thi "Dân vận khéo" tỉnh Tuyên Quang lần thứ V, năm 2021 27/05/2021
20 số 02-ĐA/TU Đề án Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 23/05/2021