Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Thứ Ba, ngày 31 tháng 5 năm 2022 - 16:42 Đã xem: 431

Ngày 31/5, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Tăng cường thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tham dự Hội thảo, có đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đại diện lãnh đạo một số vụ Ban Dân vận Trung ương; các nhà khoa học. Đại biểu tỉnh có đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh; đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh; đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh; Thường trực các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Ban Dân vận các huyện, thành ủy, bộ phận theo dõi công tác dân vận các đảng ủy trực thuộc; trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các xã, phường, thị trấn và 24 tập thể, cá nhân có tham luận. Hội thảo được tổ chức tại điểm cầu trung tâm kết nối với 6 huyện trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực BCĐ Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Đây là hoạt động nhằm trao đổi, thảo luận đánh giá đúng thực trạng việc thực hiện quy chế dân chủ đối với xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm; đề ra các giải pháp cụ thể hóa việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo phương châm Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết   Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về công tác dân vận.

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh kết luận Hội thảo.

Tại Hội thảo có 8 tham luận chỉ ra ý nghĩa, tầm quan trọng của dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân chủ dân trong giai đoạn hiện nay; quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ; điểm mới của phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ tại xã, phường, thị trấn; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; về xây dựng và thực hiện quy ước cơ sở;  việc thực hiện cải cách hành chính. Tham gia đóng góp xây dựng dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

                                                                 Thanh Huyền, Ban Dân vận Tỉnh ủy

Xem tin theo ngày:   / /