Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học về công tác dân vận chính quyền

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2023 - 08:33 Đã xem: 497

Ngày 22/6/2023, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp tăng cường công tác dân vận của các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang".

Lãnh đạo Vụ Dân vận các Cơ quan Nhà nước, Ban Dân vận Trung ương tham luận tại Hội thảo.

Dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Minh Đức - Phó Vụ Trưởng Vụ Dân vận các Cơ quan Nhà nước, Ban Dân vận Trung ương. Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có các đồng chí đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; thường trực huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND một số huyện; Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Phòng Nội vụ các huyện, thành phố; Đảng ủy, UBND một số xã, phường, thị trấn và các đại biểu có tham luận tại Hội thảo.

Đại biểu tham luận tại Hội thảo

Có 10/22 bài tham luận được phát biểu tại Hội thảo, các tham luận khẳng định công tác dân vận của các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận của cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp ngày càng được nâng cao; công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền theo hướng cụ thể, gần dân, vì lợi ích của Nhân dân và người lao động, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, tăng cường đồng thuận trong xã hội.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị trong thời gian tới công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp tập trung triển khai thực hiện các đề án, chương trình thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số tỉnh Tuyên Quang. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tăng cường đối thoại giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, tổ chức các cuộc thi. Làm tốt hơn nữa từ khâu dự thảo đến ban hành, tổ chức thực hiện chính sách, kiểm tra, giám sát, rà soát để điều chỉnh cho phù hợp. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp; tăng cường thanh tra, kiểm tra thực thi công vụ. 

Thanh Huyền - Ban Dân vận Tỉnh ủy

Xem tin theo ngày:   / /