Tuyên Quang thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân

Thứ Năm, ngày 20 tháng 7 năm 2023 - 11:02 Đã xem: 229

Thực hiện quy định về tiếp công dân của Đảng và Luật tiếp công dân, trong 6 tháng đầu năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thực hiện 5 cuộc tiếp công dân, đối thoại với 9 công dân; tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với 250 công nhân lao động các doanh nghiệp. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp 11 lượt công dân, đối thoại với hơn 500 đoàn viên, thanh niên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức 82 cuộc đối thoại với công dân, kịp thời giải quyết các ý kiến đề nghị, kiến nghị của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, chủ trì tiếp công dân tháng 7/2023 (ảnh:Báo Tuyên Quang).

Các cơ quan chức năng tiếp 1.073 lượt với 1.093 công dân; tiếp nhận và xử lý 1.281 đơn thư theo quy định. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm 34 vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Thực hiện tốt quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đã đảm bảo thực hành nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, góp phần ổn định chính trị, xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tạo sự đồng thuận của nhân dân trong phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

                                                                                     Quốc Văn

Xem tin theo ngày:   / /