Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thứ Sáu, ngày 29 tháng 9 năm 2023 - 11:12 Đã xem: 134

Ngày 27/9/2023, Viện KSND tỉnh Tuyên Quang tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại Viện KSND huyện Hàm Yên. Đoàn kiểm tra do đồng chí Phạm Ngọc Hải, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh làm Trưởng đoàn; các đồng chí Chánh, Phó Chánh thanh tra, kế toán Viện KSND tỉnh là thành viên.

Kết quả kiểm tra nhận thấy, Viện KSND huyện Hàm Yên đã tổ chức quán triệt, phổ biến tới toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, người lao động trong đơn vị về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Ngành về dân chủ ở cơ sở. Hằng tháng duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ đánh giá kết quả thực hiện trong tháng và phương hướng nhiệm vụ của tháng tiếp theo; thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác kiểm sát; công khai tài chính, xét thi đua, đề nghị nâng lương, bổ nhiệm, góp ý kiến xây dựng Kế hoạch công tác, nhận xét đánh giá cán bộ… đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định của Nhà nước, quy định, quy chế của Ngành. Ban hành và thực hiện nghiêm túc Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công; Quy chế sử dụng xe chuyên dùng. Ngoài ra Viện KSND huyện còn xây dựng và tổ chức thực hiện chuyên đề “Nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực hiện Quy chế dân chủ”. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, đơn vị còn có cán bộ, Kiểm sát viên có lúc, có việc chưa thực sự phát huy dân chủ, chưa chủ động, tích cực trong việc đề xuất ý kiến và tham gia các hoạt động của tập thể.

Đoàn kiểm tra làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hàm Yên

Công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là việc làm thường xuyên của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh qua đó để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ, sở của các cơ quan, đơn vị trong Ngành đồng thời phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao, tăng cường đoàn kết thống nhất nội bộ, xây dựng cơ quan, trong sạch, vững mạnh.

 

                                                                                     Trần Phi Lực. Ban Dân vận Tỉnh uỷ

Xem tin theo ngày:   / /