Tổ chức thành công Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024-2029

Thứ Hai, ngày 22 tháng 1 năm 2024 - 10:36 Đã xem: 85

Ngày 19-1, tại Nhà văn hóa phường Nông Tiến, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Nông Tiến tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam phường Nông Tiến lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội với sự tham gia của 60 đại biểu đại diện cho 285 hội viên của phường. Đây là đơn vị được Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở.

Các đồng chí đại biểu dự Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở,nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Hội LHTN Việt Nam phường Nông Tiến đã tổ chức tốt các phong trào của Hội, tham gia nhiều hoạt động cấp tỉnh, thành phố với quy mô, cách làm sáng tạo đem lại hiệu quả thu hút, tập hợp thanh niên và có lợi ích gắn với thanh niên, góp phần tham gia phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Với khẩu hiệu: “Khát vọng – Đoàn kết - Sáng tạo, Tiên phong chuyển đổi số”, nhiệm kỳ 2024-2029, Hội LHTN Việt Nam phường Nông Tiến tiếp tục xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết các tầng lớp thanh niên, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, đoàn kết xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng – an ninh.

Đại hội đề ra các mục tiêu cụ thể như: 100% cán bộ, hội viên được quán triệt, học tập và 80% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội; kết nạp 150 hội viên trở lên; giới thiệu 100 hội viên ưu tú cho Đoàn xem xét, kết nạp; phấn đấu mỗi năm Ủy ban Hội LHTN phường xây dựng ít nhất 1 công trình thanh niên; 100% chi Hội xây dựng ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả; vận động 100% thanh niên đăng ký độ tuổi 17, khám tuyển nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử 15 đồng chí vào Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam phường Nông Tiến khoá VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029; hiệp thương chọn cử chị Cao Trang Nhung tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường; cử đoàn đại biểu gồm 5 đồng chí chính thức, 1 đồng chí dự khuyết tham dự Đại hội Hội LHTN thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Các đồng chí Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam phường Nông Tiến khoá VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt,
chụp ảnh lưu niệm với đại biểu.

Đại hội cũng đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên khóa VI; chia tay các đồng chí thôi tham gia Ủy ban Hội.

Ngay sau Đại hội, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã họp rút kinh nghiệm. Thành công của Đại hội điểm cấp cơ sở sẽ là tiền đề để Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nguồn Báo Tuyên Quang Online

Xem tin theo ngày:   / /