Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024

Thứ Ba, ngày 30 tháng 1 năm 2024 - 10:21 Đã xem: 59

Ngày 29/01/2024, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024. Dự Hội nghị các đồng chí Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở cùng toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023; thực hiện các nội dung công khai theo quy định; thảo luận quy chế quản lý tài sản, chi tiêu nội bộ; phát động thi đua, đăng ký danh hiệu thi đua năm 2024; bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025. Năm 2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Công đoàn cơ sở vận động cán bộ, đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, 100% cán bộ, công chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, có 04 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lãnh đạo Ban Dân vận trao giấy khen cho các đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cớ sở

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban trao giấy khen cho 03 đồng chí có thành tích trong công tác dân vận, 03 đồng chí có thành tích trong Phong trào thi đua "Dân vận khéo", 03 đồng chí có thành tích trong tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở.

Thanh Huyền, Ban Dân vận Tỉnh uỷ

Xem tin theo ngày:   / /