Ban dân vận Tỉnh ủy duy trì hoạt động với Nhân dân xã Kiên Đài

Thứ Hai, ngày 6 tháng 5 năm 2024 - 11:08 Đã xem: 67

Tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm việc hằng tháng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với Nhân dân tại cơ sở, nhằm tăng cường mối liên hệ mật thiết với Nhân dân; sáng ngày 05/5/2024, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt Kiểm Lâm huyện Chiêm Hóa và cán bộ, đảng viên, công chức xã, lực lượng dân quân, giáo viên các trường học trên địa bàn xã Kiên Đài cùng Nhân dân thôn Bản Vả trồng gần 100 cây trám, sấu, xoài xung quanh sân vận động xã và nhà văn hóa thôn, thực hiện đắp hoàn mang tuyến đường nội đồng chiều dài 200m, phát dọn vệ sinh tuyến đường nội đồng tại thôn 530m.

Cán bộ và Nhân dân đào hố, trồng cây xung quanh sân vận động xã và nhà văn hóa thôn

Cán bộ và Nhân dân san gạt, đắp hoàn mang đường bê tông nội đồng

Thông qua các hoạt động “ba cùng” với Nhân dân tại cơ sở đã góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với Nhân dân, đồng thời giúp cho cán bộ, đảng viên công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện nâng cao khả năng làm công tác dân vận; củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng.

Bàn Chuyên, Ban Dân vận Tỉnh uỷ

Xem tin theo ngày:   / /