Hội nghị phản biện xã hội về tiêu chuẩn, ngành đào tạo và quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Thứ Tư, ngày 5 tháng 6 năm 2024 - 07:52 Đã xem: 31

Chiều 4-6, Hội LHPN tỉnh đã chủ trì tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn, ngành đào tạo và quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

 Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, các huyện, thành phố; Chủ tịch Hội LHPN các xã, phường: Nông Tiến, Tràng Đà, Lưỡng Vượng, Nhữ Hán, Thái Bình, Hoàng Khai đại diện cho 138 cán bộ Hội cấp xã.

Các đại biểu dự hội nghị đã nghe lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn, ngành đào tạo và quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Sở Nội vụ chủ trì soạn thảo. Theo đó, dự thảo Quy định ban hành kèm theo Quyết định gồm 15 điều, 5 chương. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản gồm: Tiêu chuẩn của cán bộ, công chức cấp xã; về ngành đào tạo phù hợp theo yêu cầu của từng chức danh công chức cấp xã; về bố trí cán bộ, công chức cấp xã; quy định về chuyển tiếp...

Đại biểu tham gia phản biện tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản nhất trí với dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn, ngành đào tạo và quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu cũng tham gia một số ý kiến, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, chỉnh sửa, bổ sung vào nội dung dự thảo văn bản một số nội dung còn thiếu, chưa phù hợp như: bổ sung một số biểu phân tích số liệu ở phần tiêu chuẩn cán bộ; chỉnh sửa, bổ sung từ ngữ, một số điều ở chương 3 cho phù hợp; cần có phân tích cụ thể hơn về lý do, sự cần thiết vì sao có sự thay đổi đối với các ngành đào tạo; một số căn cứ pháp lý…

Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện để đảm bảo khi ban hành văn bản đảm bảo tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong việc tổ chức triển khai thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nguồn Báo Tuyên Quang Online

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 200 | Trang: 1 trên tổng số 20 trang  
Xem tin theo ngày:   / /