Phát huy vai trò của tôn giáo và cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa

Thứ Hai, ngày 1 tháng 11 năm 2021 - 10:22 Đã xem: 168

Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/BCĐ ngày 07/3/2019 của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo của tỉnh "Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay"; ngày 28/10/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Sơn, Đảng bộ thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn, họ giáo Ân Thịnh (thuộc giáo phận Hưng Hóa) tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp "Thực hiện bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa trên địa bàn huyện Yên Sơn, giai đoạn 2021-2022" và ra mắt mô hình "Phát huy vai trò của tôn giáo và cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường chống rác thải nhựa".

Ký kết chương trình phối hợp Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Sơn, Đảng bộ thị trấn Yên Sơn, họ giáo Trầm Ân thuộc giáo phận Hưng Hóa

Thông qua Chương trình tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và tổ chức tôn giáo trong việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, hội viên, giáo dân, hộ gia đình, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực tham gia phong trào "Yên Sơn chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa", tham gia quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với với biến đổi khí hậu; góp phần tăng cường xây dựng đoàn kết lương - giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 Ra mắt tổ tự quản "Phát huy vai trò của tôn giáo và cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ môi trường Tổ dân phố Trầm Ân 

Hà Giang - Ban Dân vận Tỉnh uỷ

Xem tin theo ngày:   / /