Hội nghị Biểu dương người dân tộc thiểu số tiêu biểu trong thực hiện công tác dân vận

Thứ Hai, ngày 27 tháng 9 năm 2021 - 14:20 Đã xem: 175

Ngày 27-9, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị biểu dương người dân tộc thiểu số tiêu biểu trong thực hiện công tác dân vận, giai đoạn 2016-2021.

Dự hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Tất Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐQBH tỉnh và 92 đại biểu người dân tộc thiểu số tiêu biểu trong thực hiện công tác dân vận được biểu dương trong dịp này. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trao Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Thành Công

Tỉnh Tuyên Quang có trên 78 vạn dân, trong đó có 53,7% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, cộng đồng các dân tộc trong tỉnh luôn phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị từ cơ sở. Giai đoạn 2016-2021, tỉnh đã bố trí hàng nghìn tỷ đồng cho các chương trình phát triển khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, 99,7% đường ôtô đến trung tâm xã được cứng hóa; 99% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% số xã được phủ sóng điện thoại di động; 100% đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ cấp thẻ Bảo hiểm y tế; hỗ trợ hơn 5.968 hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số được bảo tồn và phát huy gắn với phát triển du lịch cộng đồng; chất lượng giáo dục ngày được nâng lên, hằng năm có hơn 149.000 học sinh (chiếm 65% học sinh toàn tỉnh) là con em của đồng bảo dân tộc thiểu số được hỗ trợ đến trường học tập. Cán bộ người dân tộc thiểu số được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng. Hiện có trên 6.800 cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số đang công tác trong các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường của tỉnh, chiếm 34,9% số cán bộ, công chức toàn tỉnh. Người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy tỉnh chiếm tỷ lệ cao, nhiệm kỳ 2015-2020 chiếm 43,1%, nhiệm kỳ 2020-2025 chiếm 41,66%; tham gia Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 chiếm 52,5%, nhiệm kỳ 2021-2026 chiếm 54,55%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 27,81% năm 2016 xuống còn 9,03% năm 2020 (trong đó, tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số giảm từ 43,45% xuống còn 15,03%); đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là nhân dân vùng đồng bảo dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng trao Giấy khen cho các cá nhân.
Ảnh: Thành Công

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đề nghị công tác Dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần nhanh chóng cụ thể hóa tinh thần, nội dung về công tác dân vận được xác định trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Quyết định số 23 của Ban Bí thư ban hành Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Tỉnh tiếp tục tham mưu cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, giải pháp công tác dân vận ở vùng đồng bảo dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Thường xuyên nắm tình hình đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn;thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường, vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài báo “Dân vận” viết năm 1949: "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công.", đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định, công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của đất nước, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh luôn xác định công tác dân vận nói chung và công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng này, phải huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò tiên phong, gương mẫu của người có uy tín, người dân tộc thiểu số tiêu biểu là rất quan trọng, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị từ cơ sở.

Hội nghị đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 20 cá nhân, Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 72 cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021.

Nguồn Báo Tuyên Quang Online

Xem tin theo ngày:   / /