Số - ký hiệu: 268-QĐ/TU Ngày ban hành: 28/10/2021
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Tuyên Quang
Lĩnh vực: Dân vận
Trích yếu: Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Tuyên Quang
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 02-HD/BDVTU Hướng dẫn Về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở 10/09/2021
2 số 23-QĐ/TW Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị 30/07/2021
3 Số 03-CTr/BDVTU Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hôi đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh làn thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 20/07/2021
4 Số 01-CTr/BDVTW Chương trình Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận 17/06/2021
5 Số 01-HD/BCĐ Hướng dẫn Quy trình xây dựng; tiêu chí, thủ tục xét công nhận và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2021-2025 01/06/2021
6 Số 02-KH/BCĐ Kế hoạch Tổ chức Hội thi "Dân vận khéo" tỉnh Tuyên Quang lần thứ V, năm 2021 27/05/2021
7 số 02-ĐA/TU Đề án Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 23/05/2021