Dân vận khéo ở chi hội phụ nữ thôn Tồng Moọc, xã Yên Lập

Thứ Ba, ngày 12 tháng 7 năm 2022 - 14:20 Đã xem: 43

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua chi hội phụ nữ thôn Tồng Mọoc, xã Yên Lập, Huyện Chiêm Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” nhằm lan tỏa trong cộng đồng dân cư

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống hội viên, chi hội phụ nữ thôn Tồng Mọoc, xã Yên Lập xác định công tác vận động xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Trong phong trào dân vận khéo tại chi hội phụ nữ phải kể đến sự đóng góp về phát triển vùng rau, củ quả an toàn. Công tác này được chi hội phụ nữ triển khai linh hoạt, phù hợp với những đặc thù của từng chất đất, khu ruộng, nguồn nước,... Năm 2022 Chi hội phụ nữ thôn Tồng Mọoc đã vận động được 05 hội viên/65 hội viên trồng rau, củ, quả các loại sản xuất theo hướng an toàn.

Mô hình trồng ổi của hội viên Đỗ Thị Hồ Luân, thôn Tồng Mọoc

Trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục phát triển diện tích trồng rau, củ quả an toàn; đồng thời phối hợp với Hội LHPN xã Yên Lập tích cực tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm để vừa nâng cao thu nhập cho hội viên phụ nữ. Nhờ thực hiện tốt “Dân vận khéo”, Chi hội Phụ nữ thôn Tồng Mọoc đã khơi dậy được ý thức của hội viên trong tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát huy được tiềm năng lợi thế của địa phương.

Ban Dân vận Huyện uỷ Chiêm Hoá

Xem tin theo ngày:   / /