Triển khai nhiệm vụ công tác tôn giáo 6 tháng cuối năm

Thứ Năm, ngày 22 tháng 7 năm 2021 - 16:04 Đã xem: 179

Sáng 22-7, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo của tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đại tá Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và các thành viên Ban Chỉ đạo đã tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo được chú trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Các ngành chức năng xem xét, giải quyết đề nghị về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép công trình tôn giáo theo đúng quy định. Công tác phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo được thực hiện có hiệu quả. Việc phát huy vai trò người uy tín, cốt cán tôn giáo trong việc vận động, tập hợp quần chúng tín đồ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần được đẩy mạnh thực hiện.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo sinh hoạt tôn giáo thuần túy, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng giáo lý, giáo luật; đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa, sống tốt đời đẹp đạo. Tuy nhiên, tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo mới (tà đạo, đạo lạ) và “tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình” còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, nguy cơ gây mất an ninh, trật tự.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu làm rõ kết quả, tình hình công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, đồng thời đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Chính quyền các cấp tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật. Các cấp, các ngành, MTTQ và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào theo đạo trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường nắm địa bàn, kịp thời chỉ đạo, giải quyết dứt điểm những yếu tố gây mất ổn định an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo phát huy tinh thần yêu nước, giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện nghĩa vụ công dân, phối hợp đấu tranh ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để truyền bá “tà đạo”, hoạt động mê tín dị đoan, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nguồn Báo Tuyên Quang Online

Xem tin theo ngày:   / /