Số - ký hiệu: Số 01-HD/BCĐ Ngày ban hành: 01/06/2021
Thể loại văn bản: Hướng dẫn Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua "Dân vận khéo"
Lĩnh vực: Dân vận
Trích yếu: Quy trình xây dựng; tiêu chí, thủ tục xét công nhận và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2021-2025
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: