Số - ký hiệu: Số 01-CTr/BDVTW Ngày ban hành: 17/06/2021
Thể loại văn bản: Chương trình Cơ quan ban hành: Ban Dân vận Trung ương
Lĩnh vực: Dân vận
Trích yếu: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: