Số - ký hiệu: Số 03-CTr/BDVTU Ngày ban hành: 20/07/2021
Thể loại văn bản: Chương trình Cơ quan ban hành: Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang
Lĩnh vực: Dân vận
Trích yếu: thực hiện Nghị quyết Đại hôi đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh làn thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: