Số - ký hiệu: 02-HD/BDVTU Ngày ban hành: 10/09/2021
Thể loại văn bản: Hướng dẫn Cơ quan ban hành: Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang
Lĩnh vực: Dân vận
Trích yếu: Về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: